بانوی بی نشان
پدر
پدر یعنی تپش در قلب خانه
پدر یعنی تسلط بر زمانه
 پدر احساس خوب تکیه بر کوه
پدر یعنی تسلی بخش اندوه ......
........................................................................
ای پدر ای با دل من همنشین           ای صمیمی ای بر انگشتر نگین
ای پدر ای همدم تنهاییم           آشنایی با غم تنهاییم
ای طنین نام تو بر گوش من         ای پناه گریه ی خاموش من
همچو باران مهربان بر من ببار         ای که هستی مثل ابر نو بهار
در صداقت برتر از آیینه ای             در رفاقت باده ای بی کینه ای
ای سپیدار بلند و  پایدار           می برم نام تو را با افتخار
................................................................................................

امام علی(ع ):ثمرة عفت و پاکدامنی، محفوظ ماندن از گناه می باشد

.....................................................................................................................

قال الحجة بن الحسن - عج الله تعالی فرجه الشریف - فی الدّعاء: ... وَ عَلیَ النِّساءِ بالحَیاءِ و العِفَّةِ.

امام زمان - عج الله تعالی فرجه الشریف - (در فرازی از مناجات خویش با خداوند): پروردگارا به زنانِ (امت من) حیاء و پاکدامنی ارزانی بدار.

«مفاتیح الجنان، ص 217»


امام علی (ع): معذور بودن از ارتکاب گناه، مایه عصمت و پاکدامنی است
ساخت کد موزیک آنلاین

ساخت کد موزیک آنلاین