بانوی بی نشان
دورتر

ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر

نغمه تو از همه پر شورتر

کاش که این فاصله را کم کنی

غربت این قافله را کم کنی

کاش که همسایه ما می شدی

مایه آسانی ما می شدی

هر که به دیدار تو نائل شود

یک شبه حلال مسائل شود

.............................................
ساخت کد موزیک آنلاین

ساخت کد موزیک آنلاین