بانوی بی نشان
نام فاطمه
حضرت محمد(ص):

من نام دخترم را فاطمه(س) گذاشتم، زیرا خدای عزوجل فاطمه(س) و هر کس که او را دوست دارد، از آتش دوزخ دور نگه داشته است.


ساخت کد موزیک آنلاین

ساخت کد موزیک آنلاین