بانوی بی نشان
شب 23

امشب در آخرین شب  قدر امسال از رحمت خدا ناامید نمی شوم:

برای ظهور مهدی فاطمه(س)

برای سلامتی همه مریضان

برای رفع گرفتاری همه

برای حل مشکلات جوانان

برای شرمنده نشدن هیچ پدری در برابر عزیزانش

برای مورد عفو قرار گرفتن همه گناهانم تا امروز

توسط تو ای خدای رحمان و رحیم دعا می کنم و می گویم:

..................................................................

الهی العفو,الهی العفو

سُبْحانَکَ یا لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ یا رَبِ

آمین با رب العالمین

..................................................................................
ساخت کد موزیک آنلاین

ساخت کد موزیک آنلاین