بانوی بی نشان
شهادت امام حسن مجتبی(ع).93

امام حسن علیه السلام : مَن عَدَّدَ نِعَمَهُ ، مَحَقَ کَرَمَهُ

امام حسن علیه السلام :

هر کس احسان هاى خود را برشمرد ، بخشندگى خود را تباه کرده است .

دختر بدرالرجا امشب سه جا دارد عزا

گاه می گوید پدر گاهی پسر گاهی رضا

گاه او اندر مدینه روی قبر مصطفی

گاه اندر بقیع بر  روی قبر مجتبی

گاه می گوید حسن ای کشته ی زهر جفا

گاه اندر خراسان بر سر قبر رضا

.................................................................................

خورشید به سوگ مصطفی می گرید

مهتاب به حال مجتبی می گرید

در مشهد ما چه کربلایی بر پاست

قومی به شهادت رضا می گرید
ساخت کد موزیک آنلاین

ساخت کد موزیک آنلاین