بانوی بی نشان
تماشایت کنم
خدای من !

اگر به سویِ تو آمدم به این امید که مرا

از آتشِ جهنم نجات دهی ، پس بگذار در آتشِ جهنم بسوزم

و اگر به سوی تو آمدم به این امید که نشاطِ بهشت را نصیبم سازی

پس بگذار درهای بهشت برویم بسته بماند

ولی اگر به سویِ تو آمدم ، فقط به خاطرِ تو ای خدای من

مرا از خود نران و از من حمایت کن

بلکه بتوانم با زیبایی ابدی تو ، برایِ همیشه و تاابد

در ارتباط باشم


پروردگارا اگر روزی اراده کردی من را از خود برانی

کسی مانند خودت به من بده

چون جز تو کسی را نمیخواهم...

....................................................

آمدم امشب به میخانه تمنایت کنم

من نمیخواهم،بیا ساقی تماشایت کنم

بیقرارم ساقی از میخانه بیرونم مکن

کرده ام می را بهانه تا تماشایت کنم . . .

.....................................................................

الهی

تو را میخوانم که بهترینها هستی

پس به بهترینهایم بهترینها را عطاکن . . .

.......................................................................

خدایا بفهمانم که بی تو چه می شوم ، اما نشانم نده

مهربانا هم بفهمانم و هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد . .
ساخت کد موزیک آنلاین

ساخت کد موزیک آنلاین