بانوی بی نشان
حدیث گل و یاس

زهرا حدیث سرو و گل و یاس و لاله بود

در لحظه ى وفات فقط هجده ساله بود

صد ها هزار بهار فداى آن مادرى شود

کو بهر عرشیان کلام خوشش چون رساله بود

او مادر تمام شهیدان هستى است

چون مادرى حسن و حسینش حواله بود

صدها هزار فرشته و حورى به گرد عرش

محو خطاب بهشتى آن نیکو خصاله بود

قسمت ز روز الستش بشد على

بر خوان این فلک على به وجودش نواله بود

او چون به پاى امام زمان خودش نشست

اول شهیده ى راه امیر العقاله بود

زهرا چقدر عظیم است که حیدر درون غم

تنها گشایش دلش نگه به بانوى نیکو خصاله بود

جانم فداى همسر و آن مادری که تا ابد

هر جا ز وصف حسن او قال و مقاله بود

گردد جهان فداى شما بانوى مهر و ماه

چون از شما به جهان " رها" عطر خوش آلاله بود...
ساخت کد موزیک آنلاین

ساخت کد موزیک آنلاین