بانوی بی نشان
قبله حاجات

مادرم قبله حاجات تویى

بخدا زمزم و میقات تویى

بر على (ع ) روح مناجات تویى

گفت على (ع) هر چه تو را کرد صدا

به ابى انت و امى زهرا(س)

.....................

یک دم از راه کرم مادر جان

بر دل سوخته ام آب رسان

که منم تشنه ى فهمت به جهان

هر که فهمید تو را گفت آنجا

به ابى انت و امى زهرا(س)

....................

فاطمه دختر احمد (ص) هستى

بر خدیجه(س) گل سرمد هستى

دخت و هم مام محمد (س) هستى

وه که احمد به تو گفته است مها

به ابى انت و امى زهرا(س)

...................

فاطمه همسر مولى هستى

مظهر خوب تولى هستى

جوهر قهر و تبرى هستى

از تو ما درس گرفتیم ولا

به ابى انت و امى زهرا(س)

..................

مادر شمس , و مهتاب تویى

هم پرستار مه ناب تویى

مادر خلقت ارباب تویى

گر حسین است امیر الشهدا

به ابى انت و امى زهرا(س)

.................

مادرم عطر خوش هر یاسى

مظهر عشق و همه احساسى

مادر معنوی عباسى

هست علمدار فقط محو شما

به ابى انت و امى زهرا(س)

.................

مادرم نور به مجلس دادى

که به ما یاور و مونس دادى

همه هستیت به نرجس دادى

مهدى ات بر همه درد است دوا

به ابى انت و امى زهرا(س)
ساخت کد موزیک آنلاین

ساخت کد موزیک آنلاین